cloud cloud cloud cloud cloud cloud

Korporativ email

24-04-2020

Korporativ email

İnternet məkanında korporativ kimliyinizin ən vacib faktorlarından biri şirkət domainində qurulmuş e-mail adresinizdir.Xüsusən də, əgər yeni yaranmış şirkətsinizsə rəqabətdə üstünlük əldə etməniz üçün öz şirkət imicinizi yüksək səviyyədə göstərməlisiniz. Şirkət emailindən istifadə həm də, sizin öz işinizə olan hörmətin, biznesinizə nə qədər ciddi yanaşmanızın göstəricisidir.